2013/Mar/04

ผลการเลือกไพ่ยิบซีของท่านเป็นดังนี้

 

         
           
       
       
 
           
         
           

คำทำนายสำหรับไพ่ที่ท่านจับได้

กดที่รูป Printer สำหรับคำทำนายแบบ Print version
 

ตำแหน่งที่ 1 สถานะของเจ้าชะตา

ไพ่ที่คุณจับได้คือ The EMPRESS

คำทำนาย คุณมีมีสติปัญญาที่ดีเลิศส่งผลให้ด้านการศึกษาดี เรียนรู้อะไรได้ง่ายและรวดเร็วกว่าคนอื่น เป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือคน จะมีอำนาจ บริวาร มีเกียรติยศชื่อเสียง การพูดจาจะมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก


ตำแหน่งที่ 2 สถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้

ไพ่ที่คุณจับได้คือ JUDGEMENT

คำทำนาย เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจให้รอบคอบ จงเป็นกลาง อย่าให้เกิดความลำเอียงขึ้นมาได้ เมื่อตัดสินใจใดๆ ลงไปแล้วต้องแน่วแน่กับการตัดสินใจนั้น


ตำแหน่งที่ 3 สิ่งที่มุ่งหวัง

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE QUEEN OF PENTACLES

คำทำนาย คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้หญิงคนหนึ่ง อาจจะเป็นแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นหญิง หรือทำนายได้อีกอย่างคือ คุณต้องการเป็นเศรษฐีณี มีชีวิตอยู่ในแวดวงชั้นสูง


ตำแหน่งที่ 4 อดีตที่ผ่านมา

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE EIGHT OF PENTACLES

คำทำนาย คุณมีพื้นฐานฐานะทางการเงินที่ดี ซึ่งส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคุณไม่เดือดร้อน


ตำแหน่งที่ 5 สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE TWO OF CUPS

คำทำนาย คุณพบกับความรักที่สมบูรณ์พร้อม ได้พบเนื้อคู่และมีรักที่สมหวัง... หรือได้ร่วมลงทุนกับคนที่คุณไว้ใจ


ตำแหน่งที่ 6 อนาคตที่จะเกิดขึ้น

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE KNIGHT OF SWORDS

คำทำนาย จะมีอุปสรรค มีอริ มีศัตรูคอยอิจฉา ต้องทำใจให้เข้มแข็ง ความขยัน และความทดทนจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ


ตำแหน่งที่ 7 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ไพ่ที่คุณจับได้คือ TEMPERANCE

คำทำนาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างของชีวิตที่จะทำให้คุณมีความสมดุลและ มีความสุขในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้มากยิ่งขึ้น (คุณจะเริ่มเข้าใจของการมีชีวิตอยู่ในแบบพอเพียง)


ตำแหน่งที่ 8 อิทธิพลรอบข้าง

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE SIX OF WANDS

คำทำนาย ใครๆ ต่างให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดี คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องจะร่วมสนับสนุนอยู่ทุกเรื่อง


ตำแหน่งที่ 9 ความคิดภายในใจ

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE WORLD

คำทำนาย คุณอยากให้สิ่งต่างๆ ที่คุณได้ทำลงไปไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเรียน หรือความรัก ประสบความสำเร็จ และคาดหวังว่าตัวเองจะมีความสุขมากแน่ๆ หากเป็นไปตามที่หวังไว้


ตำแหน่งที่ 10 บทสรุป

ไพ่ที่คุณจับได้คือ THE KING OF CUPS

คำทำนาย บุรุษ ผู้มีจิตใจงดงาม จะเข้ามาเป็นผู้คอยช่วยเหลือ ช่วยแนะนำแนวทางการแก้ปัญหากับคุณ หรืออีกนัยหนึ่งคือถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมานั่งทบทวนและแก้ปัญหาให้กับตัว เองบ้าง การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นอาจจะทำให้คุณลืมแก้ปัญหาให้กับตัวเอง ก็เป็นได้


 

Comment

Comment:

Tweet